herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Uwaga! zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Architektury i Budownictwa

15.03.2021
aktualnosci

Informacja w sprawie wstrzymania biegu terminów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Warszawski Zachodni informuje, że na podstawie art. Art.  15zzzzzn1  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842 z póżn. zm.), w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni.

W związku z powyższym od dnia 15 marca 2021r. na okres 30 dni to jest do dnia 14 kwietnia 2021 r., wszystkie terminy spraw wszczetych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego ulegają wstrzymaniu.
 
Ponadto informuje się, że w związku z istniejącym stanem epidemii i zaistniałą sytuacją w Wydziale Architektury i Budownictwa tutejszego Urzędu kontakt z Inspektorami może być utrudniony. Do dnia ponownego rozpoczęcia biegu terminów ze względu na bezpieczeństwo naszych petentów i pracowników nie jest możliwy bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem prowadzącym sprawę. Możliwy jest kontakt drogą pocztową, telefoniczną i mailową.

 

Pliki do pobrania Rozmiar
Informacja w sprawie wstrzymania Biegu terminów.pdf 321.75 KB