herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Przekazanie budynku Hospicjum w Bramkach

20.03.2023
przekazanie klucza

 

Hospicjum w Bramkach otwarte!

17 marca br. przekazano do użytkowania budynek Hospicjum Onkologicznego w Bramkach, w gminie Błonie. Powstanie tego obiektu zainicjowane przez Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jest efektem współpracy samorządów wszystkich szczebli, a także zaangażowania funduszy państwowych. Budowa hospicjum wraz z układem drogowym kosztowała ponad 17 mln zł. Placówka będzie służyła chorym w stanie terminalnym w tzw. paśmie zachodnim. Nie było dotąd stacjonarnego hospicjum na naszym terenie, jego powstanie powodowane jest koniecznością współczesnych czasów - wzrostem liczby chorób onkologicznych społeczeństwa.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości. Obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, ks. kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski, prof. Wojciech Lepert Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej, Aleksander Kornatowski Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Zbigniew Terek Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Przybyli również: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński wraz z członkami Zarządu Powiatu, wójtowie, burmistrzowie i radni z okolicznych gmin, przedstawiciele pomocy społecznej, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z powiatem oraz wielu zaproszonych gości.

Inwestorem Hospicjum jest Powiat Warszawski Zachodni, który wybudował ten obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w ciągu 2 lat. Inwestycja powstała na nieruchomości, która jest własnością Powiatu. Działka o blisko hektarowej powierzchni, położona jest w sąsiedztwie Domu Pomocy w Bramkach. Wzniesiono tam nowoczesny budynek o pow. użytkowej ponad 1600 m2, w którym realizowana będzie stała, specjalistyczna, profesjonalna opieka medyczna typu paliatywnego dla 32 chorych pacjentów. Projekt Hospicjum został opracowany przez GMTS - Pracownię Projektową Grażyny Marciszewskiej i Tomasza Szybiaka z Warszawy, budowę realizowała firma „Renal Bud” Adama Cebuli z Bieniewic. Z uwagi na charakter budynku zadbano również o jego oprawę plastyczną. Rzeźbę przed budynkiem i witraże w kaplicy ekumenicznej wykonała artystka z Ożarowa Mazowieckiego – Lili Fijałkowska.

Otwarcie hospicjum w Bramkach miało bardzo uroczysty charakter, rozpoczęło się wprowadzeniem Sztandaru Powiatu, którego poczet stanowili uczniowie z ZS nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu i odegraniem Hymnu Państwowego.

 Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński przedstawił historię tej inwestycji. – Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjęła uchwałę o budowie hospicjum we wrześniu 2017 r. Otrzymaliśmy wówczas obietnicę współfinansowania zewnętrznego inwestycji w wysokości 50 % kosztów. Rada podjęła to dzieło, przeznaczyła na budowę 5,5 mln zł, dostrzegając wielki problem społeczny, jakim są choroby onkologiczne, jednak okazało się, że obiecane nam środki zewnętrzne były dużo mniejsze niż zakładaliśmy. I tu z ogromną pomocą przyszedł Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik. Otrzymaliśmy 4 mln zł od samorządu Mazowsza i mogliśmy ruszyć z budową – mówił starosta.

W następnych latach okazało się, że starania Powiatu o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych i idea budowy hospicjum potrafiły przekonać wiele osób i instytucji państwowych. Dzięki Wojewodzie Mazowieckiemu napłynęły środki z budżetu państwa, w sfinansowaniu budowy pomogły także wszystkie samorządy gminne naszego powiatu. Podczas uroczystości Starosta Warszawski Zachodni złożył serdeczne podziękowania pracownikom Starostwa odpowiedzialnym za budowę hospicjum: Ewelinie Degowskiej – Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Piotrowi Sienkiewiczowi oraz wszystkim osobom, instytucjom i samorządom, które dopomogły w realizacji tego dzieła.

Przy budowie hospicjum zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne uwzględniające konieczność obniżenia bieżących kosztów utrzymania budynku. Wykonano m.in. trzydzieści odwiertów na głębokość 99 m i zainstalowano pompy ciepła o mocy 106,6 kW, zainstalowano także duży kompleks urządzeń  fotowoltaicznych o mocy 120 kW z 263 panelami. Pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne powinny dostarczyć blisko 100 % energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby tego obiektu. Chodzi o to, aby środki finansowe uzyskane od NFZ trafiały na potrzeby pacjentów, a nie na utrzymanie budynku – podkreślał Starosta Jan Żychliński.

Podczas uroczystości głos zabrała poseł Bożena Żelazowska, Powiedziała m. in.:   Dla nas parlamentarzystów i samorządowców to jest wyjątkowa uroczystość. Pierwszy raz uczestniczę w oddaniu do użytku hospicjum, takie obiekty są obecnie bardzo potrzebne. Serdecznie gratuluję odwagi w realizacji inwestycji i sukcesu w konstrukcji budżetu budowy hospicjum, który był łączony z wielu źródeł. Wiem, że będzie to godne miejsce pobytu dla mieszkańców Mazowsza i będzie dobrze służyło ich potrzebom...

Kolejnym mówcą był Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który podkreślił, że opieka paliatywna i hospicyjna jest relatywnie czymś nowym, w historii medycyny pojawiła się dopiero w połowie XX wieku. - To właśnie w Polsce jest wielu ludzi, którzy tworzyli podwaliny pod tę naukę. Może jest tak dla tego, że cenimy sobie wartości, które w innych stronach świata są mniej cenione. Brakuje nam placówek tego typu, na szczęście w ostatnim czasie zaczynają one powstawać. Hospicjum jest miejscem, w którym nie tylko się umiera, pacjenci będą tu otoczeni opieką w takim wymiarze, jaki jest im potrzebny. Prowadzone będą działania na rzecz ograniczenia fizycznego bólu i opieka holistyczna łącząca aspekty: fizyczne, psychiczne i duchowe. Opieka nad człowiekiem wpisuje się w dzieło cywilizacji miłości i życia. Dzisiejszy dzień jest świętem współpracy   pokazuje, że dla dobrej sprawy potrafimy się wszyscy zjednoczyć. Głównymi podmiotami finansującymi budowę hospicjum są: Powiat, Budżet Państwa i samorząd Mazowsza, a także (w mniejszym stopniu) samorządy gminne Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jeśli chodzi o ważne sprawy, potrafimy działać razem! Wojewoda Mazowiecki wyraził także podziękowania dla Starosty Jana Żychlińskiego, który jest, jak powiedział – nie tylko pomysłodawcą budowy hospicjum, ale także dobrym duchem tego miejsca.

Podczas uroczystości głos zabrał także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Powiedział m.in.: – wartością wspólnot, w których żyjemy, jest podejście do osób najsłabszych, chorych, niepełnosprawnych, którzy wyruszają w ostatnią drogę życia. Ta inwestycja jest przykładem myślenia o nas wszystkich.  Chciałbym pogratulować realizacji tej pięknej idei i podkreślić, że aby idea mogła być zrealizowana, potrzebna była silna wola i umiejętność przekonania innych. Budowa hospicjum to działalność dla wspólnego dobra, przykład solidarności z najsłabszymi, a także przejaw samorządności. Rozwijamy się, ale sukces jest wtedy kiedy robimy to wspólnie, to jest wielka wartość tego działania. Do realizacji dzieła potrzebny jest lider, który potrafi nas przekonać, że sprawa jest ważna. Tym liderem jest Starosta Jan Żychliński. Wiem, że do tego dzieła podchodził ze szczególną uwagą – powiedział Marszałek Struzik odznaczając Starostę medalem „Pro Masovia” za szczególne zasługi dla mazowieckiej wspólnoty.

W dalszej kolejności głos zabrał Adam Baryłka  Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dyrektor odczytał list od Sekretarza Stanu Piotra Uścińskiego i przekazał serdeczne pozdrowienia od Ministra Waldemara Budy.

Pod koniec uroczystości do zebranych przemówił kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Otwarcie hospicjum dla zachodniego Mazowsza i dla wszystkich, którzy będą tu trafiać, jest najwyższym aktem miłości bliźniego, niezależnie od tego czy jest to motywacja ewangelii wiary czy motywacja humanistyczna – mówił kardynał. Niedawno zmarły papież Benedykt powiedział kiedyś – polityka jest i powinna być najwyższym aktem miłości. To co Państwo robicie jest przykładem ponadpartyjności dla dobra wspólnego, to piękny przykład jak potrafiliście być razem dla tego wspólnego dzieła. Metropolita stwierdził także, że u podstaw motywacji współpracy dla hospicjum być może było to, że zarówno Wojewoda Mazowiecki jak i Marszałek Województwa Mazowieckiego przez wiele lat byli praktykującymi lekarzami.

Po poświęceniu hospicjum przez kardynała Kazimierza Nycza, Starosta Jan Żychliński przekazał symboliczny klucz do Hospicjum w Bramkach Mai Komorowskiej przedstawicielce Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa z Warszawy. Fundacja będzie prowadzić placówkę w Bramkach.

– W tak trudnych czasach: wojny, trzęsień ziemi, pandemii, gdy dzieje się coś tak dobrego, jak dzisiaj, ogarnia mnie wielka radość, że potrafimy się tak wznieść i zrobić coś wspólnie, niezależnie od przekonań, dla dobra wszystkich – mówiła Maja Komorowska. – Pamiętam jak kiedyś staraliśmy się o kaplicę w warszawskim hospicjum Św. Krzysztofa. To było bardzo ważne, nie tylko dla osób odchodzących, ale również dla ich rodzin. Wielu odeszło z grona moich znajomych, wiele serca wkładano w opiekę nad nimi. To jest ważne, bowiem każdego dnia człowiek może się poprawić. Czas choroby jest czasem niezwykłym, trzeba umieć się z nim zmierzyć. Wisława Szymborska mawiała, że współczucie to dobroć dla serca, jeśli naszej duszy nie będziemy pielęgnować, to ona obumiera. Otwarcie hospicjum jest dla osób współczujących wielkim świętem -  powiedziała Maja Komorowska.

Podczas uroczystości wiele razy wspominano słowa Papieża Polaka Św. Jana Pawła II. „ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi.

Spotkanie zakończyło się minirecitalem śpiewaków: Emilii Strzeleckiej i Marka Ravskiego. Uroczystość prowadził Kamil Szczepanik.

 

                                                                                                                           MŁ.

Zapraszamy do reportażu z uroczystości: https://pwz.pl/movie/uroczyste-przekazanie-budynku-hospicjum-w-bramkach