herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Powołanie komisji konkursowej

17.06.2022
aktualnosci

Uchwała Nr 81/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim