herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert

17.02.2022
aktualnosci

UCHWAŁA Nr 29 / 2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Pliki do pobrania Rozmiar
Treść uchwały wraz z ogłoszeniem (PDF) 942.04 KB