herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

24.11.2022
aktualnosci

Uchwała Nr 168/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

Pliki do pobrania Rozmiar
Uchwała 398.78 KB
Ogłoszenie 731.03 KB