herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

27.05.2022
aktualnosci

Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Pliki do pobrania Rozmiar
Uchwała nr 67/2022 (PDF) 373.29 KB
Ogłoszenie (PDF) 417.9 KB