herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

OGŁOSZENIE

29.05.2023
aktualnosci

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty FUNDACJI SELF ACTIVE PLANET AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO
na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Warsztaty fitness i jogi realizowanego
w dniach 15 czerwca – 10 września 2023 roku.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej www.pwz.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

może zgłosić uwagi.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty FUNDACJI SELF ACTIVE PLANET AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelariaatpwz [dot] pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty fitness i jogi”, w terminie do dnia 5 czerwca 2023 roku.

Pliki do pobrania Rozmiar
Ogłoszenie 300.92 KB
Oferta "Warsztaty fitness i jogi" 2.53 MB