herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Ogłoszenie

22.11.2021
aktualnosci

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. – dalej: Ustawa).

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych:

na powierzenie realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Informujemy, że do dnia 12 listopada 2021 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Pliki do pobrania Rozmiar
Ogłoszenie (PDF) 231.9 KB