herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

OGŁOSZENIE

26.08.2021
aktualnosci

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do wiadomości treść oferty UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „NET” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn.: „Tenisowe weekendy dla dzieci i rodziców realizowanego w dniach 13 września – 29 października 2021 roku.

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej www.pwz.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

może zgłosić uwagi.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „NET”, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelariaatpwz [dot] pl
z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Tenisowe weekendy dla dzieci i rodziców”, w terminie do dnia 2 września 2021 roku.

 

 

Pliki do pobrania Rozmiar
Ogłoszenie 191.25 KB
Oferta - Tenisowe weekendy 1.81 MB