herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Nabór do do udziału w pracach Komisji Konkursowej

27.05.2022
aktualnosci

Uchwała Nr 68/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Pliki do pobrania Rozmiar
Uchwała Nr 68/2022 (PDF) 422.77 KB
Ogłoszenie (PDF) 278.25 KB