herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o sposobie udostępniania Projektu operatu opisowo-kartograficznego.

20.09.2023
aktualnosci

INFORMACJA

STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

o sposobie udostępniania Projektu operatu opisowo-kartograficznego

dla obrębu ewidencyjnego Strzyżew w gminie Kampinos

(po połączeniu obrębów Strzyżew Wieś i Strzyżew Parcele)

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

z dnia 20 września 2023 r.

Informuję, że zgodnie z art. 24a, ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.), dane z Projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu ewidencyjnego Strzyżew (po połączeniu obrębów Strzyżew Wieś i Strzyżew Parcele) w gminie Kampinos, oprócz wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (poprzednia odrębna informacja), będą udostępniane również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Udostępnianie danych tą drogą będzie możliwe w terminie wyłożenia tego Projektu, tj. w dniach 21 września – 11 października 2023 r.

Od dnia 27 września 2023 r. do ostatniego dnia wyłożenia Projektu, Starosta Warszawski Zachodni uruchamia prototypowy system umożliwiający, po zalogowaniu się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, samodzielny wgląd do danych Projektu operatu opisowo-kartograficznego przez zainteresowane osoby (posiadaczy nieruchomości) i złożenie uwag. Funkcjonalność dostępna będzie na stronie internetowej https://voxly.pl po wybraniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W całym okresie wyłożenia, w celu udostępnienia projektowanych danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zainteresowane osoby (posiadacze nieruchomości) mogą również skierować do Starosty Warszawskiego Zachodniego odpowiedni wniosek poprzez ePUAP (skrzynka odbiorcy: /v77p4brq4i/skrytka) lub przesłać wniosek podpisany podpisem elektronicznym (zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym) pocztą elektroniczną na adres modernizacja-egibatpodgik [dot] pwz [dot] pl . Wniosek powinien zawierać: nazwisko/nazwę wnioskodawcy, określenie nazwy (lub identyfikatora) dotychczasowego obrębu, określenie numeru/ów (lub identyfikatora/ów) działki/ek, których wniosek dotyczy lub numeru/ów księgi wieczystej, a także oczekiwany sposób udostępnienia zwrotnie informacji. W przypadku wybrania sposobu przekazanie zwrotnej informacji za pomocą poczty elektronicznej niezbędne jest również wskazanie adresu tej poczty, a także podanie numeru telefonu komórkowego na który przesłany zostanie kod deszyfrujący. Wnioski zainteresowanych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających nieruchomości na obszarze modernizowanych obrębów, powinny zostać autoryzowane przez wymaganych reprezentantów podmiotów.

Po zapoznaniu się z projektowanymi danymi, zainteresowane osoby (posiadacze nieruchomości na obszarze wskazanych obrębów ewidencyjnych) będą mogły tą samą drogą w terminie wyłożenia złożyć uwagi do projektowanych danych formułując treść uwagi.

 

z  up. Starosty

Dariusz Pręgowski

Geodeta Powiatowy

Pliki do pobrania Rozmiar
Informacja 399.68 KB