herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Informacja - Oddział przygotowawczy

28.03.2022
plakat

UWAGA - ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Z dniem 1 kwietnia br. decyzją Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostanie uruchomiony oddział przygotowawczy w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu (ul. Łąki 2, 05-870 Błonie). Organizacja oddziału przygotowawczego jest  odpowiedzią na potrzebę włączenia do systemu edukacji uczniów z kraju objętego konfliktem zbrojnym.

Z oddziału przygotowawczego będzie miała możliwość korzystać młodzież z Ukrainy, która ukończyła szkołę podstawową i podlega obowiązkowi nauki, która nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu (22)725 48 48, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.

 

Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące edukacyjnej pomocy Ukrainie, między innymi zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji, informacje o kształceniu w polskim systemie oświaty dla przybywających z zagranicy oraz materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy:

1. Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

2. Informacja o kształceniu w polskim systemie oświaty osób przybywających z zagranicy

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-ksztalceniu-w-polskim-systemie-oswiaty-osob-przybywajacych-z-zagranicy

3. Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-w-pracy-z-uczniami-z-ukrainy 

4. Szkoła dla Was - школа для вас

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was

 

 

УВАГА – ПІДГОТОВЧИЙ ВІДДІЛ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ

               З 1 квітня 2022 року  за рішенням Правління Західно-Варшавського району запроваджено підготовче відділення у Ліцеї ІІ імені М.Ванковіча в Блоню. Організація підготовного відділу є необхідністю для залучення до системи освіти студентів з України, які покинули свою територію внаслідок війни.

                 До підготовчого відділу може звертатися молодь з України, яка закінчила середню загальноосвітню школу і підлягає обов»язковому навчанню, однак не знає польської мови або володіє на рівні недостатньому для того, щоб закінчити навчання.

                Якщо Ви зацікавлені, звертайтеся до секретаріату школи за номером телефону (22) 725 48 48, де зможете отримати детальну інформацію.

Нижче наведено поради щодо освітньої допомоги Україні, зокрема, правила прийому іноземців до польських шкіл у контексті теперішньої ситуації, інформація про навчання в польській системі освіти для тих, хто приїхав з-за кордону та навчальні матеріали для використання в роботі зі студентами з України.

  1. Правила прийому іноземців до польських шкіл у контексті теперішньої ситуації.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

  1. Інформація про навчання в польській системі освіти для тих, хто приїхав з-за кордону.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-ksztalceniu-w-polskim-systemie-oswiaty-osob-przybywajacych-z-zagranicy

  1. Навчальні матеріали для використання в роботі зі студентами з України

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-w-pracy-z-uczniami-z-ukrainy

  1. Школа для Вас

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was