herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Informacja o odwołaniu przetargów!

23.11.2021
aktualnosci

Informacja o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Langiewicza, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 16 o powierzchni 1194 m2 i nr 17 o powierzchni o powierzchni 1195 m2

Starosta Warszawski zachodni działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) odwołuje I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
1.     nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Langiewicza, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16 o powierzchni 1194 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00548654/6;

2.    nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Langiewicza, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 17 o powierzchni 1195 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00518237/8.
Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i regulaminie przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych na konto, z którego została dokonana wpłata.

Przetargi wyznaczone były na dzień 10 grudnia 2021 r., godz. 10.00 i godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Przyczyną odwołania przetargów są nowe okoliczności, które ujawnione zostały dopiero po ogłoszeniu przetargu a mogące mieć wpływ na stan prawny nieruchomości.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz zamieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pwz.pl

 

Pliki do pobrania Rozmiar
Informacja o odwołaniu przetargów 547.77 KB