herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Informacja - ewidencja i modernizacja gruntów i budynków

28.04.2021
aktualnosci

Informujmy o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 15 kwietnia 2021 r. pod numerem ewidencyjnym OD.6640.1.2216.2021, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Lubiczów (0018) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Zakres prac przewidziany w Projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Lubiczów (0018), gm. Stare Babice dotyczy granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją które jej podlegają, aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji.  

Wykonawcą pracy geodezyjnej jest Krzysztof Zientara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Glob KZ biuro zarządzania i obrotu nieruchomościami Krzysztof Zientara”, 04-161 Warszawa, ul. Komorska 48A.

Informacje w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Lubiczów w gm. Stare Babice można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B) lub pod numerem telefonu 22 733 73 55, 22 733 73 56 lub 22 733 73 40 (sekretariat) oraz u Wykonawcy pracy geodezyjnej pod numerem telefonu 22 425 19 40,
e-mail: m [dot] grudzienatglob-kz [dot] pl

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania Rozmiar
Informacja 186.01 KB