herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Dofinansowanie z Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

21.06.2022
aktualnosci

baner graficzny z logotypami Ministerstwa Edukacji i Nauki, programu Polski Ład oraz inicjatywy Poznaj Polskę

 

 

Powiat Warszawski Zachodni na mocy porozumienia otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 32 534,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Całkowity koszt realizacji  wynosił 40 668,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni wzięli udział w wycieczkach szkolnych umożliwiających poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Z dofinansowania skorzystały dzieci i młodzież z:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie, zwiedzając m.in. Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Zamek Królewski w Chęcinach, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, oraz Muzeum Orła Białego Skarżysko – Kamienna;

-Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie, zwiedzając w Częstochowie Muzeum Historii Kolei, Muzeum Produkcji Zapałek, zespół klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, Zamek na trasie Orlich Gniazd w Olsztynie k/Częstochowy, Podzamcze - Zamek Ogrodzieniec oraz Podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”  w Tarnowskich Górach,

-Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, zwiedzając miejsca na terenie Warszawy: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski – Muzeum Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem, Muzeum Fryderyka Chopina oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

Szczegółowe relacje z wyjazdów dostępne na stronach i profilach społecznościowych szkół:

https://soswleszno.edupage.org/news/#news-655

https://zs1-blonie.pl/udzial-w-projekcie-poznaj-polske-raport-z-realizacji-zadania,171,pl