herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Atrakcyjna działka na sprzedaż! Przetarg!

20.05.2021
las

Zapraszamy do udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Izabelin, obrębie Izabelin Izabelin B, Izabelin, Woj. Mazowieckie.

 

Wyciąg z ogłoszenia

o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OGŁASZA

przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

I. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Izabelin, obrębie Izabelin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1904 o powierzchni 3121 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0;

Cena wywoławcza – 1.980.990,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%),

Wadium – 99.050,00 zł – termin wniesienia do 18 czerwca 2021 r.

II. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Izabelin, obrębie Izabelin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 115/1 o powierzchni 1440 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0;

Cena wywoławcza – 909.552,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%),

Wadium – 45.478,00 zł – termin wniesienia do 18 czerwca 2021 r.

III. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Izabelin, obrębie Izabelin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1895/2 o powierzchni 1491 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0;

Cena wywoławcza – 941.764,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%).

Wadium – 47.089,00 zł – termin wniesienia do 18 czerwca 2021 r.

Przetargi odbędą się dnia 22 czerwca 2021 roku, odpowiednio o godzinie 10,00 11.00 i 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 oraz zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, www.pwz.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 138 i 133, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

Link do ogłoszenia: https://otoprzetargi.pl/nieruchomosci/drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-gminie-izabelin-obrebie-izabelin

Pliki do pobrania Rozmiar
Uchwała Zarządu PWZ - przetarg 368.05 KB