herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Absolutorium dla Zarządu PWZ

01.07.2022
Absolutorium

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

30 czerwca 2022 r. odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jednym z jej najważniejszych punktów było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Wykonanie budżetu podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i  Komisję Rewizyjną Rady Powiatu, które wydały pozytywną opinię. RIO nie stwierdziła przekroczeń wydatków budżetowych, nie wykazała rozbieżności oraz nieprawidłowości danych liczbowych. Realizacja wydatków i dochodów prowadzona była w sposób prawidłowy. Pozytywną opinię wydała również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Radni  zapoznali się ze  sprawozdaniem Zarządu o przebiegu wykonania budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2021 r., który po stronie dochodów wynosił 215 500 879.56 złotych co stanowi 104,01 % wykonania  planu dochodów w budżecie, natomiast po stronie wydatków wyniósł 192 876 746,91 złotych co stanowi 96,99%wykonania planu wydatków. Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządu PWZ.