herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

78. rocznica bitwy pod Pociechą i wypadu na Truskaw.

07.09.2022
pomnik pociecha

Każdego roku, w pierwszą niedzielę września przed pomnikiem ku czci żołnierzy z kompanii „Jerzyków” poległych w obronie Pociechy odbywają się doroczne uroczystości upamiętniające walki z 1944 roku. W tym roku obchodzimy w 78. rocznicę bitwy pod Pociechą i wypadu na Truskaw. W uroczystości wzięli przedstawiciele władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego  Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Witold Malarowski.  

Organizacja konspiracyjna – Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” powstała w październiku 1939 roku w oparciu o grupę działaczy Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu. Komendantem i założycielem organizacji był Jerzy Strzałkowski ps. „Jerzy”, „Sybirak”. Stopniowo do pracy konspiracyjnej włączono młodzież szkolną i akademicką, a także starszych wychowanków i podopiecznych Jerzego Strzałkowskiego z kolonii letnich, burs i internatów, z tytułu pracy w charakterze kuratora sądu dla nieletnich oraz normalnym trybem rekrutacji spośród patriotycznej części młodzieży. Organizacja działała w latach 1939-1945 na terenie państwa polskiego pod okupacją hitlerowską. Siedzibą komendy była Warszawa. Z dniem 09.03.1943 roku organizacja P.O.S. „Jerzyki” została podporządkowana dowódcy Armii Krajowej pod względem operacyjno-wojskowym, zachowała odrębność organizacyjną.

Foto: P. Chmielewski