herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Kadencja 2024-2029

Romuald Reszka

Romuald Reszka –  Starosta Warszawski Zachodni

Romuald Reszka - ur. 17.03.1988 r.  Od urodzenia związany z Błoniem. Ukończył prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze specjalnością - samorząd terytorialny.

W latach 2010-2014 był radnym Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zasiadał w komisji infrastruktury i ochrony środowiska oraz w komisji budżetu, finansów, gospodarki mieniem i promocji.

Od najmłodszych lat związany z Klubem Sportowym Błonianka. Wcześniej jako zawodnik drużyn młodzieżowych i zespołu seniorskiego, dziś ma zaszczyt pełnić funkcję wiceprezesa tego zasłużonego Klubu. Między innymi dzięki jego staraniom w 2017 roku udało się zorganizować Obchody 100-lecia istnienia K.S. Błonianka.

W 2018 roku wybrany do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego VI Kadencji. Dnia 23 listopada 2018 r. wybrany do Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Przewodniczący PO RP w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Zasiada w Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej na Mazowszu.

7 maja 2024 r. na I sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kadencji 2024 - 2029 wybrany na Starostę Warszawskiego Zachodniego.

Jego zainteresowania to sport, prawo oraz historia Polski.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejście A, pierwsze piętro,
e-mail: starostaatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 72 02

Wiesław Pszczółkowski

Wiesław Pszczółkowski – Wicestarosta

Wiesław Pszczółkowski - urodził się w 1959 roku. Mieszkaniec Łomianek. Absolwent Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. Żonaty, dwie córki, dwójka wnucząt. Z samorządem gminnym i powiatowym związany jest od 2001 roku. W kadencji 2002–2006 był radnym Rady Miejskiej w Łomiankach. W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję Burmistrza Łomianek. Od 2014 pełni funkcję radnego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z okręgu Łomianki. W dniu 19 czerwca 2019 roku został wybrany przez Radę Powiatu na Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony:- Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania przy akcji powodziowej w 2010 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego,- Odznaką za Zasługi na rzecz kombatantów przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, - Medalem „PRO MEMORIA” nadanym przez Kierownika Urzędu do Spaw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu - srebrną oznaką za zasługi na rzecz pożarnictwa nadaną przez strażaków ochotników.
7 maja 2024 r. na I sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kadencji 2024 - 2029 wybrany na Wicestarostę Warszawskiego Zachodniego.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejście A, pierwsze piętro,
e-mail: wicestarostaatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 72 02

Wojciech Białas

Wojciech Białas – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wojciech Białas – urodził się 7 stycznia 1959 roku. Jest związany z Izabelinem od urodzenia. Absolwent UW. Posiada trzy dyplomy tej uczelni. Administracja, CSTiRL, Zarządzanie. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek.

Zawodowo – zaczynał jako pracownik fizyczny. Przez lata piął się po szczeblach kariery zawodowej. Wyspecjalizował się w restrukturyzacji przedsiębiorstw.  Ostatnie dziesięć lat kierował kilkoma procesami naprawczymi przedsiębiorstw jako komisarz, i spółek jako ich prezes.

Z samorządem związany od 1998 roku. Zaczynał jako radny w gminie. Od 2002 roku jest nieprzerwalnie radnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Dnia 23 listopada 2018 został wybrany na stanowisko wicestarosty PWZ.

Członek PO RP. Zasiada w Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej na Mazowszu.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

budynek główny, wejście A, pierwsze piętro,

e-mail: wbialasatpwz [dot] pl

telefon 22 733 73 24

Ewelian Degowska

Ewelina Degowska – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Ewelina Degowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Wiedzę o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz
o metodach i technikach zarządzania zdobyła w czasie studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz studiach podyplomowych.

Od 2007 roku zatrudniona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Od 2010 roku zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji. Od stycznia 2020 do maja 2024 roku pełniła funkcję Sekretarza Powiatu. Bezpośrednio nadzorowała realizację inwestycji kubaturowych na terenie powiatu, brała czynny udział przy wdrożeniu innowacyjnych systemów IT.

W obszarze jej zainteresowań  jest również działalność prospołeczna oraz wsparcie i aktywizacja kobiet. Jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Sprężyny Biznesu, wspierającego kobiety w różnych obszarach życia społecznego oraz Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych, którego działalność skupia się na edukacji w zakresie holistycznie rozumianego bezpieczeństwa. Współautorką akcji społecznych i edukacyjnych.

Jest lokalną patriotką i od 30 lat mieszkanką powiatu warszawskiego zachodniego.

 

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejście A, pierwsze piętro, pokój 112
e-mail: edegowskaatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 72 10

Witold Malarowski

Witold Malarowski – Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Witold Malarowski – z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Akademii Liderów Samorządowych  - studia podyplomowe, ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W samorządzie działa od 1990 r. początkowo w Radzie Gminy Stare Babice, następnie od 1995 r. do 2018 r. – wybrany na stanowisko Wójta Gminy Izabelin.
W kadencji 2018 – 2024  Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczący Związku Gmin Kampinoskich oraz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Metropolii Warszawskiej.
Zainteresowania: fizyka i astronomia.