herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Statut Powiatu

Statut Powiatu Warszawskiego Zachodniego został wprowadzony uchwałą Nr XXXI / 216 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Statut powiatu to najważniejsza uchwała w powiecie. Ze względu na wyjątkową rangę jest on uchwalany przez Radę Powiatu. Informacje o tym, co ma znajdować się w statucie można odnaleźć w ustawie z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym.

Statut powiatu określa w szczególności:

  • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, w tym komisji rewizyjnej.
  • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu
  • zasady dostępu mieszkańców do dokumentów oraz korzystania z nich,
  • zasady tworzenia i działania klubów radnych rady powiatu,
  • herb i flagę powiatu.

Statut musi określać również wewnętrzną organizację komisji rewizyjnej oraz jej uprawnienia. W statucie zapisane są:

  • zasady przeprowadzania kontroli,
  • tryby przeprowadzania kontroli,
  • zasady dotyczące protokołów i wniosków pokontrolnych,
  • sprawozdań z prac komisji,
  • zasad obradowania komisji.

Ponadto Statut określa zasady pracy zarządu, a więc regulamin pracy zarządu, zasady głosowania, zasady sporządzania protokołów z posiedzeń. Reguluje on kwestię wyboru starosty oraz pozostałych członków zarządu.

Pliki do pobrania Rozmiar
Statut Powiatu Warszawskiego Zachodniego 10.26 MB