herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W

z lewej strony flaga Polski - prostokąt podzielony poziomo na pół, na górze biay kolor na dole czerwony), z prawej strony godło Polski - na czerwonym tle biały orzeł w złotej koronie ze złotymi pazurami oraz złoty dziób skierowany w lewo

Droga powiatowa nr 4130W ul. 3 Maja jest głównym szlakiem komunikacyjnym Gminy Izabelin. Droga umożliwia komunikację mieszkańców gminy z miastem stołecznym Warszawa jak również stanowi połączenie centrum Izabelina i znajdujących się tu urzędów, służb, ośrodków edukacyjnych, przychodni zdrowia, obiektów handlowo-usługowych i kulturalnych z pozostałymi miejscowościami z tej gminy.

Przedmiotowa droga została rozbudowana w ramach wniosku o dofinansowanie na dwóch odcinkach.

Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+636,40 zlokalizowany jest pomiędzy skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Tetmajera a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza, na którym w poprzednich latach wybudowane zostało rondo.

Odcinek nr 2 od km 0+934,5 do km 1+574,4 zlokalizowany jest pomiędzy skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Małachowskiego a skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Szymanowskiego, w rejonie którego jednymi z głównych pieszych uczestników ruchu drogowego są ociemniali z ośrodka w Laskach.

 

W ramach rozbudowy wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Ponadto wykonany został system odwodnienia, który składa się z odcinków kanalizacji, drenokolektorów, zbiornika infiltracyjnego i niecek chłonnych.
Na przedmiotowych odcinkach tej drogi przebudowano istniejący chodnik o szerokości 2,5m. W zakresie inwestycji wykonano ciąg dróg rowerowych na całej długości rozbudowanych odcinków o łącznej długości 1276mb.

Ogółem w ramach przedmiotowej inwestycji wykonano 2159 mb chodnika. W rejonie skrzyżowania z ul. Szymanowskiego została wykonana zatoka i peron autobusowy. Przy odcinku nr 2 gdzie zlokalizowany jest cmentarz wojskowy
wykonano zatoki postojowe wzdłuż krawędzi jezdni.

 

Zadanie zostało wykonane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).