herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie

grafika dekoracyjna

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie 

W ramach inwestycji na odcinku ok. 400 m od DK 92 wymieniono konstrukcję nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m. Na dalszym odcinku o długości ok. 600 m wykonano poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,0 m wraz z jej wzmocnieniem poprzez wykonanie nakładki asfaltowej.

Ponadto w ramach inwestycji wykonano:

  • pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,
  • rowy drogowe,
  • zjazdy na przyległe posesje do drogi powiatowej,
  • peron autobusowy,
  • ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m na odcinku o dł. ok. 600 m,
  • zmieniono lokalizację przydrożnej kapliczki w związku ze zmianą geometrii skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi nr 410145W (ul. Leśna i ul. Lipowa),
  • wprowadzono nową stałą organizację ruchu w postaci nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych (w tym osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej poruszających się często grupami tą drogą do pobliskiego Domu Rodzinnego w Górnej Wsi).

Inwestycja poprawiła również komunikację do istniejących urzędów i instytucji, zapewniła obsługę komunikacyjną nowo wybudowanego hospicjum oraz usprawniła połączenie pomiędzy siedzibą gminy Błonie z gminami Leszno i Kampinos. Dla okolicznych mieszkańców poprawił się dojazd do przychodni lekarskiej, kościoła i przedszkola w Bramkach, ochotniczej straży pożarnej w Górnej Wsi oraz do stacji PKP w m. Boża Wola.

 Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. Od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego.

 

grafika dekoracyjna                                                                           grafika dekoracyjna

 

 

grafika dekoracyjna