herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750 mb, gm. Błonie.

Po lewej stronie flaga polski: Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego na górze oraz czerwonego na dole, po prawej stronie godło polski biały (jednogłowy) orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750 mb, gm. Błonie.” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

DOFINANSOWANIE: 1 627 806,20 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 526 410,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego rozbudowano fragment drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej na odcinku od km 0+362,00 do km 3+099,25 o dł. 737,25 mb. w zakresie między innymi:

 • Wzmocnienia bitumicznej konstrukcji nawierzchni jezdni z poszerzeniem do szerokości 6 m. – dł. 736 mb.
 • Chodnik po stronie lewej - 80,5 mb.
 • Chodnik po stronie prawej - 658,53 mb.
 • Ścieżki rowerowe
  • Strona lewa – 681,75 mb. (nawierzchnia bitumiczna).
  • Strona prawa –68,48 mb (nawierzchnia bitumiczna).
 • Ciąg pieszo-rowerowy - strona prawa - 60,12 mb (nawierzchnia z kostki betonowej),
 • Wykonano kanalizację deszczową zapewniającą sprawne odwodnienie drogi.
 • Usunięto kolizję z infrastrukturą kolidującą z zamierzeniem inwestycyjnym.
 • Wykonano i wdrożono nowe oznakowanie poziome i pionowe.
 •