herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1 100 mb w m. Dębówka, gm. Błonie

Po lewej stronie flaga polski: Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego na górze oraz czerwonego na dole, po prawej stronie godło polski biały (jednogłowy) orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo

 

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1 100 mb w m. Dębówka, gm. Błonie.” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

DOFINANSOWANIE: 2 403 323,44 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 493 397,68 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego rozbudowano fragment drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1 100 mb w m. Dębówka, gm. Błonie między innymi w zakresie:

  • Wykonania nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.
  • Wykonano pobocza gruntowe o szerokości 1m.
  • Wykonano chodnik o szerokości 2 m.
  • Usunięto drzewa kolidujące z inwestycją.
  • Wykonano kanalizację deszczową wraz z przebudową istniejących rowów dla zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi.
  • Przebudowano infrastrukturę kolidującą z zamierzeniem inwestycyjnym.
  • Wykonano i przebudowano zjazdy do posesji.
  • Wykonano i wdrożono nowe oznakowanie poziome i pionowe.

 

droga
tablica
tablica
droga