herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Projekt SOD

grafika dekoracyjna

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Powiat Warszawski Zachodni realizował  projekt pod nazwą:

Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno–technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 REACT-EU (Projekt SOD)

Celem Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego przez udostępnianie otwartych treści w postaci zdigitalizowanych danych zbiorów muzealnych i scyfryzowanych danych geodezyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach zadania „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji” wykonana zostanie cyfryzacja, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków.

Projekt realizuje Województwo Mazowieckie. Dofinansowanie całego projektu z UE: 14 230 000 zł. Dla realizowanego zadania przez Powiat Warszawski Zachodni – 242 310 zł.

Grafika z napisem Województwo mazowieckie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich