herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie DPS Bramki. Budowa szybu windowego i klatki schodowej”

Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa szybu windowego i klatki schodowej, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu:

995 000,00 zł

Wysokość dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

396 081,02 zł

Okres realizacji:

Zdanie realizowane będzie w okresie od 1 maja 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

Flaga Polski, Godło Polski