herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego”

grafika dekoracyjna

 

 

współfinansowany z Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W ramach projektu zaplanowano działania termomodernizacyjne obejmujące 3 budynki użyteczności publicznej:

1. Hali sportowej wraz z łącznikiem i zapleczem Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu;

2. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim;

3. Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie.

Planowane efekty:

Główne działania zaplanowane do realizacji to:

•ocieplenie stropodachów, dachów i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wszystkich budynków,

•wymiana oświetlenia na oprawy LED,

•montaż instalacji PV (łączna moc 53kWp),

•modernizacja instalacji wentylacji w budynku hali sportowej.

Cele szczegółowe obejmują:

- poprawę efektywności energetycznej (głęboką termomodernizację) 3 budynków w 2023 r.

- zmniejszenie emisji CO2 o 130,57 Mg/rok począwszy od 2024 r.;

- zastosowanie 3 Odnawialnych Źródeł Energii w 2023 r.

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach objętych projektem 693,99 [MWh/rok]; począwszy od 2024 r.

- zwiększenie ilości zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 858 GJ/rok począwszy od 2024 r.;

- zwiększenie ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej - 39,74 MWh/rok począwszy od 2024 r.

Całkowita wartość projektu: 6 641 562,25 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 453 671,56 zł

Okres realizacji: 01.2022-09.2023