herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła”

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła”

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dzięki udziałowi w projekcie grantowym „Zdalna Szkoła” Powiat Warszawski Zachodni pozyskał środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji kształcenia zdalnego.

Całkowita wartość dofinansowania związanego z zakupem sprzętu komputerowego wyniosła 67 217,04 zł.

W dniu 8 maja 2020 roku Starosta Jan Żychliński, Członek Zarządu Romuald Reszka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Anna Pakoca uroczyście przekazali zakupiony sprzęt komputerowy na ręce dyrektorów szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni . Łącznie w ramach realizacji projektu przekazano 23 laptopy.