herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Projekt „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach, na części działki ew. nr 12/1 w gminie Błonie”

Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu:

875 109,79 zł

Wysokość dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

437 554,88 zł

Okres realizacji:

Zdanie realizowane będzie w okresie od 15 czerwca 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Na szarym tle na górze po lewej stronie flaga polski Biało-czerwona, po prawej godło Polski Orzeł Biały na czerwonym tle ze złotą koronąm ze złotym dziobem oraz pazurami, pod spodem napisy Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego.