herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Projekt ASI

grafika dekoracyjna

Powiat Warszawski Zachodni realizował:

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI – PROJEKT ASI

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT. W ramach zadania Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonane zostaną: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 0021, 0022, 0023 i 0024, położonych w jednostce ewidencyjnej Łomianki - miasto oraz dla obrębów Jawczyce, Konotopa i Mory, położonych w jednostce ewidencyjnej Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski, a także dostosowanie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej do obowiązujących przepisów prawa, przekształcenie do postaci cyfrowej dokumentów stanowiących podstawę wpisów EGiB, kalibracja obrazów rastrowych, publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych oraz opracowanie metadanych.”

Projekt realizuje Województwo Mazowieckie. Dofinansowanie projektu z UE: 78 609 814.36 zł