herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”

w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny

Informujemy, iż Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka- dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów oraz organizuje spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.

W dniu 14 kwietnia 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Warszawskim Zachodnim dotyczące realizacji w latach 2022-2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, zadanie 2.4 ,,Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Na podstawie porozumienia Starosta Warszawski Zachodni wskazał do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Warszawskim Zachodnim Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie.

Wymiar realizowanych zajęć przez ośrodek w latach 2022- 2026 wynosi:

  1. w 2022 r.- 2450 godzin,
  2. w 2023 r.- 2624 godzin,
  3. w 2024 r.- 2624 godzin,
  4. w 2025 r.- 2624 godzin,
  5. w 2026 r.- 2624 godzin,

Na realizację projektu Powiat Warszawski Zachodni otrzyma łącznie 1 368 246,00 zł.

Zainteresowanych rodziców zamieszkujących teren powiatu warszawskiego zachodniego zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie pod nr telefonu (22) 7259038 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

grafika dekoracyjna