herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ulica Poznańska 131A, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejścia B, C, pierwsze piętro
telefon 22 733 72 50

godziny otwarcia jednostki:

 • poniedziałek 9.00 - 17.00
 • wtorek-piątek 8.00 - 16.00

poczta elektroniczna: pcpratpwz [dot] pl

strona internetowa: http://www.pcpr.pwz.pl

strona BIP: https://bip.prcp.pwz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na pierwszym piętrze. Posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • wydzielone miejsce parkingowe
 • podjazd przy wejściu głównym do budynku
 • drzwi bez progów
 • toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
 • windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zostało utworzone na mocy Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 1999 roku. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dane dotyczące kierownictwa jednostki
 • Dyrektor PCPR - Barbara Gębala
  pok. 223
  tel. sekretariat 22 733 72 50,
  e-mail: pcpratpwz [dot] pl

  Dyrektor PCPR przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 od 17:00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci będą przyjmowani w kolejny powszedni dzień - po wcześniejszym zapisaniu się w ekretariacie PCPR.

 • Główny Księgowy - Irena Starczewska 
  pok. 216
  tel./fax. 22 733 72 52,
  e-mail: irena [dot] starczewskaatpwz [dot] pl

 • Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Katarzyna Marchewka
  pok. 221
  tel. 22 733 72 57
  e-mail: katarzyna [dot] marchewkaatpwz [dot] pl

Dane dotyczące pracowników Centrum

Koordynatorzy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

Zespół ds. Obsługi Programów PFRON

 • Specjaliści ds. Rehabilitacji Społecznej
  pok. 215, tel./fax. 22 733 72 54
 • Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
  pok. 215, tel./fax. 22 733 72 54

Zespół ds. finansowo-kadrowych

Zespół administracyjno-kadrowy

Ochrona danych osobowych

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod [dot] pcpratpwz [dot] pl

Sekretariat

 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

UWAGA! Obowiązują zapisy do specjalistów.