herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W.

Po lewej stronie flaga polski: Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego na górze oraz czerwonego na dole, po prawej stronie godło polski biały (jednogłowy) orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W.” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

DOFINANSOWANIE: 192 000,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 240 000,00 zł.

Przejście zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza nieopodal szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 w rejonie przystanku autobusowego Wołodyjowskiego 02.

W ramach zadania zostało przeniesione istniejące przejście dla pieszych, zaprojektowano i zamontowano aluminiowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych zasilonych z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, wykonano azyl dla pieszych oraz położono nową warstwę ścieralną asfaltu w rejonie przejścia dla pieszych. Przeniesiono przystanek autobusowy w miejsce nowo wykonanego peronu autobusowego.

Wdrożono nową stałą organizację ruchu, w ramach której wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano płytki ostrzegawcze na przejściu oraz elementy odblaskowe.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez:   

  • Wyróżnienie doświetlenia przejścia dla pieszych z istniejącego sytemu oświetlenia ulicznego.
  • Zapewnienie odpowiedniej widzialności pieszego na przejściu dla pieszych oraz w strefie oczekiwania i strefie dojścia do przejścia,
  • Stworzenie odpowiednich warunków kierującemu pojazdem do obserwacji sylwetki pieszego przechodzącego przez przejście,
  • Eliminację niewidocznych miejsc w rejonie przejścia dla pieszych.
  • Zapewnienie strefy bezpieczeństwa dla pieszych na środku przejścia – azyl.
  • Poszerzono chodnik w strefie przejścia dla pieszych.

       •    Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników komunikacji zbiorowej oczekujących na przyjazd autobusów.