herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3 Maja na drodze nr 4130W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

logotypy

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3 Maja na drodze nr 4130W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

DOFINANSOWANIE: 76 707,72 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 95 884,65 zł.

Przedmiotowe przejście dla pieszych zlokalizowane jest w pobliżu skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Przedszkolną przy gminnym przedszkolu.

W ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną na istniejącym przejściu dla pieszych, która jednocześnie bada prędkość na ul. 3 Maja. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości, w celu zdyscyplinowania kierowców, na sygnalizatorach świetlnych wyświetlone zostaną sygnały czerwone.  Na przejściu dla pieszych zamontowano przyciski dla pieszych, które emitują sygnały akustyczne i świetlne. Pieszy chcąc przejść na drugą stronę musi wcisnąć przycisk, który podczas nacisku aktywuje sygnał wibracyjny. Podczas emisji zielonego sygnału (wraz z nadawaniem sygnału akustycznego) pieszy może bezpiecznie przekroczyć jezdnię.

 

tablica

 

droga
droga
droga
droga
tablica informacyjna