herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W

grafika dekoracyjna

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

DOFINANSOWANIE: 22 336,80 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 27 921,00 zł.

Przejście zlokalizowane jest w rejonie szkoły podstawowej nr 1 im. M. Kopernika przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 19 w Błoniu.

W ramach zadania zostały zaprojektowane i zamontowane aluminiowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych zasilonych z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

Wdrożono nową stałą organizację ruchu, w ramach której wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano płytki ostrzegawcze na przejściu oraz elementy odblaskowe.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez:   

  • Wyróżnienie przejścia dla pieszych z istniejącego sytemu oświetlenia ulicznego.
  • Zapewnienie odpowiedniej widzialności pieszego na przejściu dla pieszych oraz w strefie oczekiwania i strefie dojścia do przejścia,
  • Stworzenie odpowiednich warunków kierującemu pojazdem obserwacji sylwetki pieszego przechodzącego przez przejście,
  • Eliminację niewidocznych miejsc w rejonie przejścia dla pieszych.