herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Patronat Honorowy Starosty Warszawskiego Zachodniego

W związku z Zarządzeniem nr 31/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2015 roku, informujemy o wprowadzeniu „Regulaminu objęcia Patronatem Honorowym Starosty Warszawskiego Zachodniego” wraz z załącznikami – „Wniosek w sprawie objęcia Patronatem Honorowym  Starosty Warszawskiego Zachodniego” oraz „Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Starosty Warszawskiego Zachodniego.

Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Warszawskiego Zachodniego nad wszelkiego rodzaju imprezami i wydarzeniami o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym. Starosta nie obejmuje Patronatu na przedsięwzięciami czysto komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości, co do zachowania etyki.

Przyznanie Patronatu nie jest związane z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Warszawski Zachodni . Uwaga! Termin składania wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Warszawskiego Zachodniego nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.