herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2023 r. poz. 2408) Starosta Warszawski Zachodni podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji
Wyborczej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.