herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

„Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” - „Rozumienie emocji- droga ku zdrowiu psychicznemu”

GrafikaGrafika

 

 

 

 

 

W dniu 25 kwietnia 2024 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w Hali sportowej- widowisko w Grodzisku Mazowieckiem pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Adama Struzika- Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Kierownika Wydziału Księgowości Urzędu Panią Agnieszkę Kucharczyk a Powiatem Warszawskim Zachodnim reprezentowanym przez Pana Jana Żychlińskiego- Starostę oraz Pana Wojciecha Białasa- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Kamili Nowak.

Powiat Warszawski Zachodni otrzyma pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”, w związku z tym Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu będzie realizował zadanie pn. „Rozumienie emocji- droga ku zdrowiu psychicznemu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych zadania wynosi 100 000,00 zł brutto.

Kwota dofinansowania: 79 000,00 zł

Wkład własny powiatu: 21 000,00 zł.

 

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #mazowszedlazdrowiapsychicznego