herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Konsultacje społeczne

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

https://bip.pwz.pl/380,konsultacje

Formularz konsultacji: https://bip.pwz.pl/redir,index?pokaz_form=8

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 – 2025.