herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach

05-082 Stare Babice
ul. Warszawska 276
tel. (22) 752 80 00
fax (22) 722 96 23
telefon alarmowy: 997 lub z telefonu komórkowego: 112
e-mail: komendant [dot] warszawa-zachatksp [dot] policja [dot] gov [dot] pl

 

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach czynna jest całą dobę, w obrębie budynku znajdują się dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

  • parking samochodowy
  • wejście
  • pokój przyjęć interesantów
  • toaleta

Zakres działania Komendy Powiatowej Policji reguluje zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki:
  • podinspektor Wojciech Turek – p.o. Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  • podinspektor Tomasz Sapiński – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  • młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

 

W sytuacjach nagłych wszelkie interwencje należy zgłaszać telefonicznie bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego pod numer telefonu:

+48 22 752 80 00

lub pod policyjne numery alarmowe:

997 lub 112 z telefonów komórkowych.

Telefony Sekretariatów Komendy Powiatowej Policji