herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Inwestycje przy wsparciu finansowym Centralnego Portu Komunikacyjnego

W ramach dofinansowania udzielonego przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o ze środków sektorowego programu wsparcia pn. „Program Bezpieczne Drogi” na podstawie umowy zawartej w dniu 12 kwietnia 2023 r. Powiat Warszawski Zachodni otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 10 mln zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice gm. Błonie.

 

Inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4107W w miejscowości Błonie i Bieniewice (odcinek zaznaczony na mapie poglądowej).
Początek odcinka – skrzyżowanie DP nr 4107W z ul. Kwiatową i ul. Przytulną w m. Błonie. 
Koniec odcinka – przejazd kolejowy – stacja PKP Witanów w m. Bieniewice.
 

Celem głównym realizacji projektu jest poprawa płynności komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego połączenia drogi wojewódzkiej nr 579 ul. Grodziska w m. Błonie ze stacją PKP „Witanów”.

 

W ramach zadania planowane jest:

 • wykonanie odwodnienia jezdni,
 • wymiana/przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni,
 • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,
 • wykonanie zjazdów,
 • umocnienie skarp płytami ażurowymi,
 • przebudowa sieci gazowej,
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • wykonanie doświetleń przejść dla pieszych,
 • wdrożenie nowej stałej organizacji ruchu.

 

Lokalizacja inwestycji