herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Grant w projekcie „Cyfrowy Powiat”

grafika dekoracyjna

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez wdrożenie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych.

Pozyskanie środków w ramach projektu umożliwi wzrost bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz poprawę warunków pracy w zakresie informatyzacji stanowisk pracy. Zwiększenie cyfryzacji PWZ i zwiększenie cyberbezpieczeństwa nastąpi poprzez wdrożenie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych. Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie ciągłości pracy urzędników Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez utrzymanie odpowiedniego poziomu infrastruktury informatycznej. Dzięki zakupowi jednostek typu ALL IN ONE możliwe będzie zarówno komfortowe korzystanie z komputerów w urzędzie, jak i łatwe przeniesienie pracy do domu poprzez dostęp zdalny. Zakupione w ramach projektu komputery zostaną wyposażone we wszystkie niezbędne programy, w tym m.in. program operacyjny, programy pakietu biurowego itp. Poprawa ogólnej sytuacji infrastruktury informatycznej i umożliwienie tworzenia środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy stacjonarnej i zdalnej.

Wartość grantu: 100 000,00 zł

Okres realizacji: 11.2022-10.2023