herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim  uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP http://epuap.gov.pl/

UWAGA:

W celu złożenia dokumentu w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP to /v77p4brq4i/skrytka

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

 1. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.
 2. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
 3. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT,
  • XML, XLS, XLSX, ODS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
  • PDF,
  • ZIP, RAR, TAR, GZ.
 4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:
  • Płyta CD/DVD;
  • Pamięć USB.
 5. Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Urząd.