herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Edukacja

Bazę oświatową powiatu tworzą przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, obejmujące różne typy szkół, oraz szkolnictwo wyższe, które jest reprezentowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Księża swoją działalność duszpasterską na ziemi ożarowskiej prowadzą już ponad 80 lat. https://www.wsdsac.pl/

Kolejną placówką jest utworzony w Łomiankach Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie https://isnarakm.pl/, a także filia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Błoniu.

Wieloletnią tradycją nauczania może pochwalić się  Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Znany na całym świecie Ośrodek, założony w 1922 roku przez niewidomą hrabiankę Różę Czacką, corocznie przygotowuje do samodzielnego życia około 300 niewidomych. https://www.laski.edu.pl/pl/osrodek-w-laskach-kolo-warszawy

W Lesznie istnieje natomiast Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego. Jest jedyną tego typu placówką w Powiecie Warszawskim Zachodnim i jedną z największych na Mazowszu. Zgodnie ze statutem prowadzony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do których zalicza się autyzm, niepełnosprawność ruchową, niedosłuch i niedowład. Ośrodek położony jest na granicy Kampinoskiego Parku Narodowego, co nadaje mu niepowtarzalny charakter. Otaczająca przyroda bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie wychowanków i sprzyja procesowi dydaktycznemu. Na co dzień lesznowski Ośrodek kształci podopiecznych na wszystkich poziomach szkolnictwa specjalnego. Składa się następujących  typów szkół: Przedszkole, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W czerwcu 2009 r. świętowano w Ośrodku otwarcie nowego skrzydła szkoły o pow. 1200 m2. Zlokalizowano tam nowoczesną halę sportową, siłownię, zaplecze do fizykoterapii, a także sześć dodatkowych sal dydaktycznych. Oprócz edukacji w placówce prowadzona jest szeroko rozumiana rehabilitacja ruchowa, masaż leczniczy i hipoterapia. SOSW w Lesznie jest ośrodkiem, w którym dzieci mieszkają, kształcą się, wypoczywają wspólnie z kadrą pedagogiczną, dzielą pasje takie jak taniec, śpiew, sztuki plastyczne, jeździectwo, pływanie, narciarstwo i inne sporty. https://soswleszno.edupage.org/